P.R.I. s.r.o - stavební projekty

Průmyslové stavby

Provádíme návrhy řešení konkrétních projektů novostaveb i rekonstrukcí průmyslových staveb, a to včetně staveb potravinářských. Jsme schopni vést projekt od samého začátku - od zaměření stávajících stavů, pokud se nedochovala potřebná dokumentace, přes zpracování studií včetně jejich projednání s dotyčnými orgány. Pak zpracujeme dokumentaci potřebnou pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně potřebných výkazů výměr, tak aby bylo možno stanovit potřebné finanční prostředky. Projekty pro stavební povolení obvykle dopracujeme tak, aby bylo možno stavbu dle tohoto projektu zpracovat dostatečně podrobný výkaz výměr, který dostatečně vystihuje finanční náročnost akce. Na tento výkaz výměr, který zákazník obdrží, je pak dále možno zrealizovat výběrové řízení na dodavatele stavby - v této fázi s investorem také spolupracujeme.

Po dobu stavby můžeme dle dohody zajišťovat jak autorský tak i technický dozor.

Realizované stavby

Realizace: emweb & fullvent