P.R.I. s.r.o - stavební projekty

Drobné stavby a rekonstrukce

Mimo uvedené větší a velké stavby provádíme také vypracování projektové dokumentace staveb drobnějších. I pro tyto stavby je nutno vypracovat malou studii a dokumentaci pro povolení stavby. Projekty pro stavební povolení obvykle dopracujeme tak, aby bylo možno stavbu dle tohoto projektu zpracovat dostatečně podrobný výkaz výměr, který dostatečně vystihuje finanční náročnost akce. Na tento výkaz výměr, který zákazník obdrží, je pak dále možno zrealizovat výběrové řízení na dodavatele stavby - v této fázi s investorem také spolupracujeme.

Po dobu stavby můžeme dle dohody zajišťovat jak autorský tak i technický dozor.

Realizované stavby

Realizace: emweb & fullvent