P.R.I. s.r.o - stavební projekty

Bytové domy a polyfunkční domy, občanské stavby

Provádíme návrhy nových bytových i polyfunkčních domů i jejich rekonstrukce.

Dále jsme schopni provést zaměření stávajících stavů, pokud se nedochovala potřebná dokumentace. Nejprve zpracujeme studii využití prostor, pak následuje obvykle vizualizace. Dále vypracováváme kompletní dokumentaci pro žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení. Projekty pro stavební povolení obvykle dopracujeme tak, aby bylo možno stavbu dle tohoto projektu zpracovat dostatečně podrobný výkaz výměr. Na tento výkaz výměr, který zákazník obdrží, je pak dále možno zrealizovat výběrové řízení na dodavatele stavby. V této fázi s investorem také spolupracujeme. Po dobu stavby můžeme dle dohody zajišťovat jak autorský tak i technický dozor.

Realizované stavby

Realizace: emweb & fullvent