P.R.I. s.r.o - stavební projekty

Projekty s dotacemi, včetně dotací z fondů EU

Provádíme návrhy řešení konkrétních projektů také pro jednotlivé městské a obecní úřady a neziskové organizace, které jsou pak dále používány pro žádost o datace, včetně dotací z fondů EU. Jsme schopni vést projekt od samého začátku - od zaměření stávajících stavů, pokud se nedochovala potřebná dokumentace, přes zpracování studií, včetně jejich projednání se zastupiteli. Pak zpracujeme dokumentaci potřebnou pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, která je pak používána jako podklad pro žádost o dotace. Projekty pro stavební povolení obvykle dopracujeme tak, aby bylo možno stavbu dle tohoto projektu zpracovat dostatečně podrobný výkaz výměr, který dostatečně vystihuje finanční náročnost akce. Dále jsme pak schopni vypracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele v souladu s požadavky orgánů přidělujících příslušné dotace, a to včetně výkazů výměr. Na tuto dokumentaci je pak vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby - v této fázi s investorem také spolupracujeme. Po dobu stavby zajišťujeme autorský dozor.

Výše uvedené práce provádíme také na památkově chráněných objektech.

Realizované stavby

Realizace: emweb & fullvent