P.R.I. s.r.o - stavební projekty

Rodinné domy

Provádíme návrhy atypických rodinných domů, a to včetně vypracování studie dle požadavků zákazníka a dle konkrétního umístění stavby. Na finální verzi studie je pak dále zpracována vizualizace.

Projekty pro stavební povolení obvykle dopracujeme tak, aby bylo možné stavbu dle tohoto projektu zpracovat dostatečně podrobný výkaz výměr. Na tento výkaz výměr, který zákazník obdrží, je pak dále možno zrealizovat výběrové řízení na dodavatele stavby. V této fázi s investorem také spolupracujeme.

Dále jsme schopni zajistit potřebná povolení pro výstavbu – uzemní rozhodnutí, stavební povolení eventuálně ohlášení stavby. Po dobu stavby můžeme dle dohody zajišťovat jak autorský tak i technický dozor.

Níže uvedené realizované stavby v poslední době jsou dle konkrétní velikosti rodinného domu v rozsahu investičních nákladů od 3 do 18 mil. Kč.

Realizované stavby

Realizace: emweb & fullvent